Kredyt indeksowany a waloryzowany, podobieństwa i różnice

Współczesne rynki finansowe skrywają w sobie wiele terminów i mechanizmów, które mogą wydawać się skomplikowane dla przeciętnego Kowalskiego. Dwa z tych pojęć to kredyty indeksowane oraz waloryzowane. Chociaż oba terminy dotyczą korekty wartości pieniądza w czasie, mają one różne konotacje i zastosowania. Zacznijmy od zrozumienia każdego z nich osobno.

Jaki to jest kredyt indeksowany?

Kredyt indeksowany jest rodzajem kredytu, którego główna kwota oraz zobowiązania odsetkowe są przeliczane według pewnego indeksu. Najczęściej chodzi tu o indeks walutowy. Dla przykładu kredyt hipoteczny w złotówkach, ale indeksowany do franka, oznacza, że wysokość rat oraz kapitału będzie się zmieniać w zależności od kursu franka szwajcarskiego do złotówki.

Na czym polega kredyt waloryzowany?

Waloryzacja oznacza dostosowywanie pewnej wartości do zmian w poziomie cen, najczęściej na podstawie wskaźników inflacji. Kredyt waloryzowany jest zatem kredytem, którego wartość jest dostosowywana do bieżącego poziomu inflacji. Dzięki temu wartość realna kredytu pozostaje stała, co chroni zarówno pożyczkobiorcę, jak i kredytodawcę przed utratą siły nabywczej pieniądza.

Kredyt indeksowany a waloryzowany, podobieństwa i różnice

Oba rodzaje kredytów dotyczą dostosowania wartości kredytu do zewnętrznych wskaźników. Chociaż w jednym przypadku mamy do czynienia z indeksem walutowym, a w drugim ze wskaźnikami inflacji, oba mechanizmy mają na celu zabezpieczenie wartości kredytu przed nieprzewidywalnymi zmianami na rynku.

Długoterminowe implikacje

Z punktu widzenia pożyczkobiorcy długoterminowe zaangażowanie w kredyt indeksowany do innej waluty może prowadzić do znaczących zmian w miesięcznych ratach. Na przykład, jeśli ktoś zaciągnął kredyt indeksowany do euro w momencie, gdy złotówka była mocna, ale w ciągu kilku lat kurs złotówki spadł w stosunku do euro, raty kredytu mogą znacząco wzrosnąć.

Z kolei kredyty waloryzowane są zabezpieczeniem przed długoterminowym wzrostem inflacji. Jeżeli inflacja w kraju rośnie, raty kredytu waloryzowanego również wzrosną, ale realna wartość zadłużenia pozostanie taka sama.

Krótkoterminowe implikacje

W krótkim okresie kredyty indeksowane mogą oferować niższe stawki procentowe, co jest atrakcyjne dla kredytobiorców.  Kredyty waloryzowane mogą w krótkim okresie być mniej atrakcyjne z powodu wyższych stawek procentowych, ale dają pewność, że raty nie zostaną niespodziewanie zwiększone z powodu gwałtownych skoków inflacji.

Ryzyko kredytowe

Warto podkreślić, że oba rodzaje kredytów niosą ze sobą pewne ryzyko. W przypadku kredytów indeksowanych jest to ryzyko walutowe – nieprzewidywalne wahania kursów walut mogą znacząco wpłynąć na wysokość raty. Z kolei kredyty waloryzowane niosą ze sobą ryzyko związane z nieprzewidywalnymi zmianami inflacji.

Rozumienie różnicy między kredytem indeksowanym a waloryzowanym jest kluczowe dla każdej osoby, która chce zrozumieć mechanizmy rynku finansowego i podjąć świadome decyzje kredytowe. Chociaż oba pojęcia dotyczą dostosowania wartości kredytu, mają różne zastosowania i wiążą się z różnymi rodzajami ryzyka.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *