Masz kredyt
we frankach albo w euro? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!

Profesjonalna pomoc prawna w kredytach indeksowanych i denominowanych

Konkurencyjne i z góry wiadome wynagrodzenie

Dla skutecznego wystąpienia przeciwko bankom, które udzieliły kredytu denominowanego bądź indeksowanego do franków szwajcarskich albo do euro, kluczowe jest poznanie wszystkich istotnych szczegółów i podjęcie zgodnie z nimi właściwych kroków prawnych tak, aby interes naszych klientów był w pełni zrealizowany. W tego typu postępowaniach w istocie bowiem „diabeł tkwi w szczegółach”.

Co możesz zyskać?

W zależności od umowy kredytowej i stopnia jej wadliwości – bądź unieważnienie części klauzul umownych (czyli w zasadniczej części potocznie mówiąc „odfrankowienie”) bądź też unieważnienie całej umowy. Te dwa pojęcia mają wprost przełożenie na Twoją przyszłą sytuację finansową. Dzięki nam możesz:

Skutecznie dochodzić roszczeń względem banku

Dowiedzieć się, na ile propozycja ugody otrzymana od banku jest dla Ciebie korzystna

Informacja zwrotna

Jeśli nawet prawdopodobieństwo wygranej (czy też jej wymierny efekt w postaci odzyskanych środków pieniężnych) nie będzie wysokie, my Cię o tym rzetelnie poinformujemy. Nie obiecujemy niemożliwego. Chcemy, by Twój wybór był w pełni świadomy.

Jasna i uczciwa umowa

Zawierając z nami jako kancelarią radców prawnych umowę o świadczenie pomocy prawnej robisz to na czystych i klarownych zasadach. Nie wykorzystujemy pośredników, nie korzystamy z innych spółek celem sprzecznego z prawem pozyskiwania klientów. Nie wprowadzamy niejasnych klauzul dotyczących wynagradzania, nie stosujemy zasad łamiących prawa konsumentów zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jesteśmy przedstawicielami zawodu zaufania społecznego i wiemy, jakie obowiązki na nas ciążą, by zgodnie z tym zaufaniem działać.

Spersonalizowane działanie

Dobieramy odpowiednie środki pod konkretne przypadki (konkretny udzielony kredyt w konkretnym banku) – nie działamy metodą „kopiuj-wklej”. Jak wiemy z doświadczenia, ile wzorców umów, tyle potencjalnych możliwości działania.

Strategia

Wykorzystujemy wszelkie możliwości prawne, by klient mógł się poczuć wygranym w jak najszerszym możliwym zakresie. Czasem nawet pozornie banalny wybór właściwego dla danej sprawy sądu może mieć istotne znaczenie dla szybkości rozstrzygnięcia czy też nawet ryzyka przegrania w pierwszej instancji.

Rzetelne informowanie

Zapewniamy pełną informację co do każdego etapu postępowania. To do klienta zawsze należy finalna decyzja co do istotnych dla jego przyszłej sytuacji kroków.

Elastyczność

Nie zamykamy się na potencjalne ugody z bankami – finał każdej ze spraw ma realizować jak najszerzej interes klienta, a nie interes jego pełnomocników. Analizie z naszej strony podlega nie tylko sama dokumentacja kredytowa, ale również ewentualne propozycje ugodowe od banku. 

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w pracy w sektorze finansowym „znamy przeciwnika” – wiemy, czego się możemy spodziewać i w jaki sposób dany bank zwykł działać.

Profesjonalna pomoc na każdym etapie

Zapewniamy obecność profesjonalnych pełnomocników na wszystkich rozprawach, jak również informujemy zarówno przed nimi, jak i po nich, o kluczowych kwestiach.

Jak działamy?

Posiadamy wypracowany i sprawdzony w praktyce schemat prowadzenia spraw frankowych, który dostosujemy do Twojej sytuacji. Działamy przejrzyście i w oparciu o jasne zasady. Dzięki temu możesz czuć się pewnie od pierwszego kontaktu z nami – aż do rozwiązania problemu! 

1

Kontakt

Skontaktuj się z nami za pomocą wygodnego formularza

2

Analiza

Bezpłatnie analizujemy Twoją sprawę – zarówno dokumenty kredytowe, jak i ewentualną propozycję ugodową od banku

3

Rozwiązania

Otrzymujesz gotowe rozwiązania pod kątem Twojej umowy kredytowej

4

Umowa

Zawierasz jasną umowę
o pomoc prawną

5

Pełnomocnictwo

Udzielasz pełnomocnictwa  radcy prawnemu, który profesjonalnie zajmie się Twoją sprawą

Jeśli trafiłeś na naszą stronę, to zapewne masz kredyt frankowy. Nie wiesz, jak sobie z nim poradzić? Zastanawiasz się, czy da się coś z tym zrobić? Nie wiesz, czy lepsze będzie przewalutowanie kredytu, unieważnienie umowy kredytu czy może zawarcie ugody z bankiem? Poniżej postaramy się to pokrótce wyjaśnić.

Czym jest przewalutowanie kredytu?

Jedną z możliwości, jakie dzisiaj mają osoby, które zaciągnęły kredyt we franku szwajcarskim, jest jego przewalutowanie. Umożliwia to częściowe unieważnienie umowy kredytu. Na jakiej podstawie? W zasadzie opiera się na dość prostym mechanizmie. Pieniądze, które pozostały do spłaty, a więc kwota w obcej walucie – tutaj we franku szwajcarskim – jest przeliczania umownie (poprzez zawarcie aneksu) na polskie złote. Tak więc spłata kredytu wygląda w zasadzie tak samo, jak gdyby kredyt był zaciągnięty w polskiej walucie.

Czy przewalutowanie kredytu się opłaca?

Powszechnie uważa się, że przewalutowanie kredytu daje możliwość uwolnienia się od ryzyka walutowego. Dzięki zmianie waluty, w jakiej się spłaca kredyt, możliwe jest uniknięcie ryzyka, jakie daje zmieniający się kurs franka. Tak więc nie trzeba się martwić, że kwota, jaka pozostała do spłacenia, może jeszcze wzrosnąć.

Jednak to nie wszystkie aspekty sprawy. Warto wiedzieć, że przewalutowanie kredytu odbywa się na podstawie aktualnego kursu franka, a nie tego, jaki był w momencie podpisania umowy. Tak więc nie ma co się dziwić, że zawarcie ugody frankowej i przewalutowanie kredytu może się nie opłacać.

Wynagrodzenie banku – kredyt frankowy

Warto także wiedzieć, że banki mogą pobierać prowizję za przewalutowanie kredytu. Co więcej, takie działanie powoduje wzrost wysokości raty, jaką płaci kredytobiorca. Dlaczego? Tutaj znaczenie ma to, że nalicza się jej wysokość według stopy referencyjnej WIBOR, a nie jak w przypadku kredytu we franku szwajcarskim – według stopy LIBOR. Kontaktując się z nami zyskujesz możliwość zasięgnięcia opinii, czy w Twoim wypadku taki scenariusz jest opłacalny.

Kiedy możliwe jest odfrankowienie kredytu?

Widać więc wyraźnie, że nie zawsze przewalutowanie kredytu we frankach może być opłacalne. Są jednak inne metody na poradzenie sobie z kredytem zaciągniętym we franku szwajcarskim. Jakie? Alternatywą dla przewalutowania jest odfrankowienie kredytu. To pozwoli na zaoszczędzenie sporych środków. Jednak możliwe jest tylko wówczas, jeśli w podpisanej umowie kredytowej widnieją klauzule abuzywne. Co to oznacza?

Odfrankowienie dotyczy spraw bankowych, w przypadku których sąd uznał zawarte w umowie zasady przeliczania wartości zobowiązania i rat za niedozwolone – zobacz istotne wyroki TSUE o kredytach frankowych. W naszej kancelarii przeanalizujemy, w jakim stopniu możliwe jest skorzystanie z takiej możliwości. Jeśli okaże się, że umowa jest skonstruowana tak, że jej postanowienia są w świetle prawa bezskuteczne, wówczas można liczyć na odfrankowienie kredytu.

Dzięki pomocy prawnej możliwe jest nawet wnioskowanie o zwrot nienależnie uiszczonych świadczeń. Określa się je jako nadpłacone raty. A co można zyskać? Rozlicza się dany kredyt jak złotowy, ale oprocentowany tak jak kredyt zaciągnięty w walucie franka szwajcarskiego, czyli według LIBOR.

Kredyt frankowy a pozew

Jeśli masz kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego lub kredyt denominowany do franka szwajcarskiego, to zwróć się do nas, a nie tylko pomożemy Ci zrozumieć zawiłe zapisy zawarte w umowie kredytowej, ale też wskażemy, czy w Twoim przypadku bank nie zastosował w niej niedozwolonych zapisów prawnych.

Dzisiaj bardzo często proponowana przez banki jest ugoda w zakresie kredytów frankowych jeszcze niespłaconych. Czy się opłaca? Nie zawsze tak będzie. Właśnie dlatego warto mieć prawnika, który przeanalizuje ugodę frankową, jak i umowę kredytową i wskaże, czy faktycznie można dochodzić roszczeń przeciwko bankowi i z jakimi korzyściami się to wiąże.