Kredyt indeksowany

Najkrótszą odpowiedzią na pytanie, co to jest kredyt indeksowany, może być: zaciągnięcie kredytu w innej walucie, niż obowiązująca w danym państwie. Największa jego popularność przypadała na lata 2005-2008, kiedy chętnie brano kredyty indeksowane w CHF, czyli kredyty frankowe. Główną cechą tego produktu finansowego jest fakt, że wypłacany i spłacany jest w złotówkach, ale oprocentowanie zależne jest od kursu franka.

Charakteryzując kredyt indeksowany do CHF ważne, aby pamiętać, że dając większą pewność wypłaty całości środków, dalej posiada on nieprzewidywalną stopę procentową. Oznacza to, że nawet po spłacie pierwotnie przewidywanego zadłużenia, dalej możemy mieć do zapłaty ogromną ilość pieniędzy. Jest to spowodowane ciągłym uzależnieniem stopy oprocentowania od dynamicznego kursu CHF.