Kredyt walutowy

Kredyt walutowy według definicji jest to kredyt zaciągnięty w innej walucie niż obowiązująca w danym kraju. Oznacza to, że polski kredytobiorca ma możliwość zaciągnięcia kredytu walutowego w euro lub CHF. Jest to produkt finansowy podobny do tego w walucie krajowej, ale naturalnie działa na innych zasadach. Dostępny dla klienta kredyt walutowy denominowany lub indeksowany, cechuje się jednak wyższym ryzykiem ze względu na dynamiczny kurs waluty obcej.

Nawet pomimo swojej złej sławy, wspomniane wyżej kredyty dalej są dostępne dla klientów. Decydując się jednak na tego rodzaju zobowiązanie, warto wyciągnąć wnioski z przeszłości. Popularne kredyty frankowe denominowane oraz indeksowane to przykłady produktów finansowych, z którymi kredytobiorcy często walczą przez wiele lat. Podejmując decyzję o kredycie walutowym, warto zapytać o radę, np. kancelarie frankowe, których profesjonalna opinia może wydać się przydatna.