Wszystko, co musisz wiedzieć o roszczeniach banków w kredytach frankowych

O roszczeniach banków dotyczących kredytów frankowych w przeciągu ostatnich kilku lat można było usłyszeć bardzo wiele. Jednak ostatnie decyzje TSUE zmuszają instytucje finansowe do zmiany taktyki. Jakie są roszczenia banków w kredytach frankowych i czy są uzasadnione? Zapraszamy do lektury!

Jakie są roszczenia banków w kredytach frankowych?

O sprawach dotyczących kredytów we frankach cały czas jest głośno. Wszystko za sprawą roszczeń przedstawionych przez banki. Istotnym ich elementem była waloryzacja rat kredytowych pociągająca za sobą przeliczenie zobowiązań na złotówki według bieżącego kursu franka szwajcarskiego, co często prowadziło do ich znacznego wzrostu. Instytucje finansowe domagały się również naliczania odsetek, zarówno w trakcie regularnej spłaty, jak i po wszczęciu procedur sądowych. Egzekwowały one różnego rodzaju opłaty dodatkowe i koszty związane z umową kredytową, w tym opłaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Instytucje finansowe upierały się także przy utrzymaniu zabezpieczeń, m.in. hipoteki na nieruchomości, aż do całkowitego uregulowania długu. W świetle ostatnich wyroków TSUE w sprawie kredytów frankowych banki zostały zmuszone do przemyślenia niektórych roszczeń, szczególnie tych dotyczących żądania kwot innych niż sam kapitał pożyczony, gdy umowa kredytowa została uznana za nieważną.

Wycofywanie pozwów przeciwko frankowiczom

Decyzja banków o wycofywaniu pozwów przeciwko osobom posiadającym kredyty we frankach szwajcarskich jest bezpośrednią konsekwencją ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W grudniu 2023 roku TSUE ustalił, że w przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną, instytucje finansowe nie mogą żądać od konsumentów zwrotu żadnych sum poza samym kapitałem pożyczki. To stanowisko zostało poprzedzone czerwcowym orzeczeniem, zgodnie z którym banki nie posiadają prawa do egzekwowania waloryzacji świadczeń przez sąd. Te wyroki Trybunału miały przełomowe znaczenie dla osób zadłużonych we frankach szwajcarskich, otwierając im drogę do uzyskania sprawiedliwości i stawiając w niekorzystnej sytuacji instytucje finansowe. W obliczu tych decyzji sektor bankowy, który do tej pory często ignorował orzeczenia TSUE i prowadził liczne procesy przeciwko kredytobiorcom, zmuszony jest teraz do zrewidowania swojej strategii prawnej, co przejawia się w odwoływaniu lub modyfikacji wniesionych wcześniej pozwów.

Jakie są skutki wycofywania roszczeń przeciwko frankowiczom?

Dla instytucji bankowych ta zmiana strategii oznacza konieczność przewartościowania portfeli kredytowych i potencjalne obciążenia finansowe związane ze zwrotami nadpłaconych rat kredytowych. Natomiast dla frankowiczów decyzja ta otwiera możliwość uregulowania swojej sytuacji finansowej na bardziej sprawiedliwych warunkach, bez obawy przed długotrwałymi i kosztownymi bataliami sądowymi. Może to również przyczynić się do poprawy zaufania do systemu bankowego, który przez decyzje o wycofywaniu pozwów pokazuje gotowość do przestrzegania orzeczeń TSUE i dostosowywania swoich praktyk do zaleceń sądów.

Zmiana strategii banków w sprawie kredytów frankowych wynika głównie z obawy przed kosztami sądowymi. Naszym zdaniem wycofywanie roszczeń przez instytucje finansowe stanowi dużą szansę dla frankowiczów. Pamiętaj, aby przesłać powyższy artykuł innym osobom, które potrzebują pomocy w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *