Spłacony kredyt we frankach a wyrok TSUE — najważniejsze informacje

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich to przełomowe orzeczenie, które wpłynęło na sytuację setek tysięcy Polaków. Wyrok ten ma znaczenie nie tylko dla osób, które wciąż spłacają swoje kredyty, ale również dla tych, którzy już je spłacili. Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Wyrok TSUE a równość szans w sądzie

Frankowicze, którzy już spłacili swoje kredyty, mają takie same podstawy do dochodzenia od banków zwrotu nieprawnie pobranych kwot, jak posiadacze kredytów aktywnych. Niezależnie od tego, czy kredyt jest spłacony, czy nie, sąd analizuje umowę pod kątem zawartych w niej niedozwolonych postanowień. Jeżeli sąd uzna, że umowa była nieważna, zasądza na rzecz kredytobiorcy zwrot nadpłaty wraz z odsetkami.

Brak przedawnienia roszczeń

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych, stawia jasno sprawę mówiąc, że roszczenia konsumentów nie przedawniają się, jeżeli nie wiedzieli, że ich umowa zawiera nieuczciwe warunki. To oznacza, że nawet jeśli kredyt został spłacony kilka lat temu, wciąż można pozwać bank. Niemniej jednak nie warto zwlekać z decyzją o złożeniu pozwu.

Jak wygląda procedura sądowa w przypadku spłaconych kredytów frankowych?

W kontekście zarówno aktywnych jak i już spłaconych kredytów procedury sądowe są do siebie bardzo podobne. Główna różnica polega na rodzaju pozwu, który jest składany do sądu. W przypadku spłaconych kredytów pozew dotyczy nieważności umowy i żądania zapłaty, podczas gdy dla kredytów aktywnych chodzi o ustalenie warunków umowy. Niezależnie od tego, czy kredyt jest aktywny, czy spłacony, sąd po zbadaniu umowy decyduje o możliwości zwrotu nadpłaconych kwot wraz z odsetkami.

Spłacony kredyt we frankach a wyrok TSUE, co dalej?

Kredyty we frankach szwajcarskich przez lata były przedmiotem licznych kontrowersji w Polsce. Wielu kredytobiorców, którzy zdecydowali się na takie zobowiązanie, nie zdawało sobie sprawy z ryzyka związanego z kursem walutowym. W efekcie wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, gdy kurs franka szwajcarskiego wzrósł. Ostatnie orzeczenia TSUE w sprawie kredytów we frankach dały jednak kredytobiorcom nadzieję na odzyskanie części swoich pieniędzy. W takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty, który doradzi i pomoże w przejściu przez proces sądowy.

Wyrok TSUE otworzył nowe możliwości dla osób, które spłaciły swoje kredyty we frankach. Warto więc znać swoje prawa i aktywnie z nich korzystać.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *