Likwidacja LIBOR-u a kredyt we frankach — co warto wiedzieć?

Zmagania osób, które zaciągnęły kredyty w szwajcarskiej walucie z bankami nie mają końca. Choć co jakiś czas mają miejsce pozytywne z ich punktu widzenia wydarzenia, takie jak wyrok TSUE z 2019 roku, to wciąż sytuacja wielu frankowiczów nie jest kolorowa. Jak zatem interpretować likwidację LIBOR-u w kredytach frankowych? Co warto wiedzieć na ten temat?

Co to jest LIBOR?

LIBOR, czyli London Interbank Offered Rate, był referencyjną stopą procentową określającą koszt pożyczek na rynku międzybankowym w Londynie. Wyznaczany był dla różnych walut, takich jak dolar amerykański, euro, funt brytyjski, jen japoński, a do niedawna również frank szwajcarski i obejmował różne okresy pożyczek – od jednego dnia do jednego roku. LIBOR obliczany był na podstawie średniej stawek procentowych, które banki panelowe deklarują jako koszt pożyczania środków innym bankom tuż przed godziną 11:00 GMT​.

W związku z wycofaniem tego wskaźnika dla instytucji finansowych i osób posiadających kredyty oparte na LIBOR, konieczne było przeprowadzenie transpozycji na nowe stawki referencyjne, takie jak SOFR dla USD, SONIA dla GBP, czy SARON dla CHF, które mają zastąpić LIBOR.

Jakie konsekwencje ma likwidacja LIBOR-u?

Likwidacja LIBOR-u ma istotne konsekwencje dla kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich (CHF), ponieważ był to kluczowy wskaźnik referencyjny dla oprocentowania tych kredytów. Komisja Europejska zadecydowała, że od 1 stycznia 2022 roku wskaźnik SARON (Swiss Average Rate Overnight) zastąpi LIBOR CHF. To oznacza, że oprocentowanie kredytów w CHF zmieni się automatycznie. Aby wyrównać różnice między LIBOR a SARON, wprowadzony zostanie spread korygujący​.

Co to oznacza dla frankowiczów? Otóż zniknięcie LIBOR-u może prowadzić do unieważnienia umowy kredytowej, co jednak wymagałoby podniesienia tego jako argumentu w postępowaniu sądowym przeciwko bankowi​. Trzeba jednak wiedzieć, że niektóre banki zabezpieczyły się, zawierając w umowach klauzule określające działania w przypadku zniknięcia LIBOR-u, co może zapobiec masowemu unieważnianiu umów. Aby dowiedzieć się, czy w Twoim przypadku zmiany te mogą mieć przełożenie na unieważnienie kredytu we frankach, koniecznie skonsultuj się z nami.

Likwidacja LIBOR-u a wzrost rat kredytowych

Wiele osób obawiało się, że zawirowania wokół wskaźnika LIBOR wpłyną niekorzystnie na wysokość raty kredytowej. W praktyce, różnice między wartością LIBOR i SARON były początkowo niewielkie, a wprowadzenie spreadu korygującego przez Komisję Europejską miało na celu zminimalizowanie wpływu tej zmiany na wysokość rat kredytów. Niemniej jednak, późniejsze podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii spowodowały, że wartość wskaźników SARON uległa zmianie, co wpłynęło na wzrost rat kredytów​.

Jak widać posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich muszą nieustannie trzymać rękę na pulsie. Odnalezienie się w obowiązujących przepisach i interpretacja mających miejsce zmian nie jest prostym zadaniem, dlatego warto korzystać z usług kancelarii prawnych takich jak nasza, które posiadają duże doświadczenie w tym temacie.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *