Kredyt denominowany a indeksowany, różnice i podobieństwa

W kontekście zobowiązań hipotecznych zaciąganych we frankach szwajcarskich bardzo często pojawiają się pojęcia dotyczące kredytu denominowanego i indeksowanego. W dzisiejszym artykule chcemy przybliżyć Wam różnice i podobieństwa, jakie są między nimi. Zapraszamy do lektury!

Co to jest kredyt denominowany?

Kredyt denominowany charakteryzuje się tym, że jego saldo jest wyrażane w walucie obcej, ale uruchomienie odbywa się w walucie krajowej, czyli w złotówkach. Najczęściej spotykany jest jako kredyt hipoteczny. Kwota kredytu wyrażona jest w umownej walucie (np. frankach szwajcarskich), a wypłata odbywa się w złotówkach po kursie waluty z dnia podpisania umowy​.

Jaki to kredyt indeksowany?

Kredyt indeksowany z kolei, jest zaciągany w złotówkach, ale jego wartość jest obliczana na podstawie kursu innej waluty, np. franka szwajcarskiego. Kwota kredytu wyrażona jest w złotych polskich, ale suma do wypłaty kredytobiorcy oraz wysokość rat są przeliczane na walutę obcą, w której indeksowany jest kredyt. 

Jakie są podobieństwa kredytu denominowanego a indeksowanego?

Obie formy kredytów są powiązane z walutami obcymi, co oznacza, że zmiany kursów mogą wpływać na wysokość zadłużenia i rat. Zarówno w kredycie denominowanym, jak i indeksowanym, kredytobiorca ponosi ryzyko walutowe. Na przykład, jeśli wartość złotówki spadnie w stosunku do waluty, w której wyrażony jest kredyt denominowany lub indeksowany, kredytobiorca będzie musiał zapłacić więcej, aby pokryć tę samą kwotę kredytu. Odwrotna sytuacja, kiedy złotówka umacnia się, może przynieść ulgę w spłacie, ale taka sytuacja jest rzadziej spotykana i co chcemy podkreślić, nie jest gwarantowana.

Dla przykładu kredytobiorca, który zaciągnął kredyt denominowany we frankach, gdy kurs tej waluty względem złotówki wynosił 4 zł za franka szwajcarskiego, a następnie kurs wzrósł do 4,5 zł, odczuje wzrost kwoty do spłaty. Podobnie, w przypadku kredytu indeksowanego, jeśli indeksacja była względem franka szwajcarskiego, a wartość franka wzrosła w stosunku do złotówki, również wzrośnie kwota spłacanych rat.

Kredyt denominowany a indeksowany – różnice

Główna różnica między tymi dwoma typami kredytów polega na sposobie ich wypłaty i obliczania rat. W kredycie denominowanym kwota jest umownie ustalona w walucie obcej, a wypłata i spłata odbywają się w złotówkach. Natomiast w kredycie indeksowanym, kwota kredytu jest wyrażona i wypłacana w złotówkach, ale jej wartość i wysokość rat są przeliczane na walutę obcą.

Zrozumienie różnicy w sposobie wypłaty i obliczania rat dla kredytów denominowanych i indeksowanych staje się jaśniejsze na poniższych przykładach.

Przykład kredytu denominowanego

Załóżmy, że kredytobiorca zaciąga kredyt denominowany we frankach szwajcarskich. Kwota kredytu określona jest na 200 000 franków. W dniu podpisania umowy kurs franka wynosi 4 zł, co oznacza, że wypłata i spłata będą bazować na równowartości 800 000 zł. Jednakże, jeśli kurs franka wzrośnie do 4,5 zł, kredytobiorca będzie musiał spłacić większą kwotę w złotówkach, ponieważ saldo kredytu pozostaje stałe we frankach, ale jego równowartość w złotówkach wzrasta.

Przykład kredytu indeksowanego

Załóżmy, że kredytobiorca zaciąga kredyt na kwotę 800 000 zł, który jest indeksowany do franka szwajcarskiego (CHF). Na dzień zawarcia umowy kurs franka wynosi 2 zł. Jeśli kurs franka wzrośnie do 4,67 zł, kwota rat również wzrośnie, ponieważ choć kredyt został wypłacony i jest spłacany w złotówkach, jego wartość jest stale przeliczana na franki. Oznacza to, że w przypadku umocnienia się franka względem złotówki, kwota do spłaty w złotówkach znacząco wzrośnie.

Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić Wam, w czym są podobne, a w czym różne kredyty denominowane i indeksowane. A czy Wy mieliście styczność z którymś z tych zobowiązań? Koniecznie dajcie nam znać!

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *