Jaka jest podstawa prawna odfrankowienia lub unieważnienia kredytu frankowego?

Frankowicze coraz śmielej walczą o swoje, a sądy masowo unieważniają ich umowy kredytowe. Dziś chcielibyśmy wyjaśnić, jakie zapisy w umowie świadczą o tym, że umowę o kredyt frankowy można unieważnić. Czytajcie dalej, jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie są podstawy prawne do unieważnienia lub odfrankowienia kredytu.

Na jakiej podstawie sąd unieważnia kredyt frankowy?

Kredyt można unieważnić ze względu na obecność klauzul abuzywnych, to jest podstawa do unieważnienia kredytu frankowego. Ich usunięcie z umowy skutkuje tym, że umowa kredytowa nie może być realizowana, w takim przypadku sąd uznaje ją za nieważną. Klauzule abuzywne zawarte w umowie frankowej były niezgodne z prawem, przenosiły one bowiem odpowiedzialność za kurs franka na kredytobiorcę, te zapisy naruszają prawo konsumenckie, są też nieuczciwe względem kredytobiorcy. Zgodnie z art. 3851 Kodeksu cywilnego nieuzgodnione z konsumentem postanowienia umowy nie są wiążące, w szczególności, jeśli naruszają one interesy konsumenta.

Podstawy prawne unieważnienia kredytu frankowego na firmę

Swego czasu o nieważność kredytu mogły walczyć jedynie osoby prywatne. To się już powoli zmienia. Dzięki Uchwale SN z 28 kwietnia 2022 roku przedsiębiorcy również mogą walczyć o unieważnienie umowy kredytowej ze względu na klauzule abuzywne. Możliwość manipulowania wysokością rat kredytowych jest niezgodne m.in. z dyrektywą MiFID, takie działania naruszają granicę swobody umów z art. 3531 kodeksu cywilnego.

Które przepisy pozwalają na odfrankowienie kredytu CHF?

Podstawa prawna do odfrankowienia kredytu jest taka sama, jak w przypadku jego unieważnienia. Z tą różnicą, że w przypadku usunięcia klauzul umowa staje się nieważna. A dlaczego? A to dlatego, że brak klauzul powoduje, problem przy wyliczaniu rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku odfrankowienia, umowa działa nawet po usunięciu klauzul abuzywnych i jest ona wiążąca. Na czym polega odfrankowienie kredytu? Na usunięciu niedozwolonych klauzul z umowy kredytowej. Trzeba pamiętać, że nie jest ona unieważniona, a frankowicz dalej spłaca kredyt, tylko na zmienionych, bardziej uczciwych warunkach.

Wyroki TSUE w sprawach frankowych

Kiedy frankowiczom uda się unieważnić kredyt, banki starają się wtedy odzyskać wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Nie jest to do końca słuszne żądanie. Należy tutaj wspomnieć, że zarówno rzecznik TSUE, jak i Prezes UOKiK uważają, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jest sprzeczne z ochroną konsumenta, o której mowa w dyrektywie Rady 93/13. Nie jest to jednak oficjalny wyrok TSUE, warto zatem śledzić na bieżąco i czekać na dalszy rozwój sprawy.

Warto pamiętać o tym, że umowy o kredyt frankowy to sprawa indywidualna. Nie każdą umowę można unieważnić, ponieważ są też takie, które klauzul niedozwolonych nie zawierają. Przed złożeniem pozwu sądowego, warto sprawdzić przykładowe odfrankowienie kredytu w kalkulatorze oraz skonsultować swoją sytuację finansową z doświadczonym prawnikiem.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *