Odfrankowienie kredytu

Odfrankowienie kredytu to jedna z metod na walkę z ciążącym nam zobowiązaniem w CHF, łączy się to często z długimi bataliami w sądzie. Pomoc odpowiedniej kancelarii może jednak ułatwić drogę do odfrankowienia kredytu i usunięcia z umowy wątpliwych zapisów. W efekcie proces ten będzie skutkował uniezależnieniem naszego kredytu od kursu waluty franka szwajcarskiego. Głównym efektem, jaki może mieć odfrankowienie kredytu denominowanego czy indeksowanego, powinna być możliwość spłaty należności według kursów PLN. O zmianę zapisów umowy warto też zawalczyć już po spłacie kredytu lub przy samym końcu, ponieważ jeśli nasz kredyt zostanie odfrankowiony, sytuacja finansowa między bankiem a dłużnikiem będzie nierówna. Możliwy jest więc nawet zwrot środków finansowych przez bank.