Czy kredytobiorca ponosi koszty w związku z zawarciem ugody z bankiem?

Komisja Nadzoru Finansowego zasugerowała frankowiczom zawarcie ugód z bankami w odpowiedzi na finansowe trudności banków oraz ich liczne przegrane w sądach w sprawach kredytów frankowych. Kredytobiorcy, którzy zdecydują się na zawarcie ugody z bankiem w sprawie kredytu frankowego, mogą ponosić różne koszty. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji i warunków ugody.

Koszty prawne frankowiczów

Jeśli kredytobiorca korzystał z usług radcy prawnego lub adwokata w trakcie negocjacji z bankiem, mogą powstać koszty związane z opłatami za te usługi. Frankowicze, czyli osoby, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w walucie obcej (najczęściej we frankach szwajcarskich) i które decydują się na dochodzenie swoich praw w sądzie lub na negocjacje z bankiem, mogą ponieść różne koszty prawne. Wiele osób korzysta z usług prawnika (adwokata lub radcy prawnego) w trakcie procesu sądowego lub negocjacji z bankiem. Koszty te mogą być ustalane w różny sposób: jako stała opłata, opłata godzinowa lub jako procent od uzyskanej kwoty.

Opłaty bankowe przy zawarciu ugody frankowej

Niektóre banki mogą naliczać opłaty związane z przetwarzaniem ugody lub jej realizacją. Banki mogą oczekiwać opłat związanych z udzieleniem kredytu. Mogą to być prowizje za udzielenie kredytu frankowego, opłaty administracyjne czy opłaty za analizę zdolności kredytowej. W przypadku, gdy kredytobiorca decyduje się na wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu, bank może naliczyć opłatę za wcześniejszą spłatę. Jeśli kredytobiorca chce dokonać przewalutowania kredytu na inną walutę, bank może pobrać opłatę za przewalutowanie.

Koszty związane z restrukturyzacją kredytu

Często banki pobierają także opłaty za zmianę warunków umowy. Mogą się pojawić w przypadku, gdy kredytobiorca chce zmienić warunki swojego kredytu, np. okres spłaty czy wysokość rat.

Koszty doradcze przy kredycie frankowym

Jeśli kredytobiorca zdecyduje się skorzystać z usług doradcy finansowego czy prawnego w trakcie restrukturyzacji, będzie to wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Potencjalne podatkowe konsekwencje ugody frankowej

W pewnych sytuacjach ugodowe umorzenie części długu może być uznane za przychód podatkowy dla kredytobiorcy, co może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku. W zależności od treści ugody frankowej i sposobu jej rozliczenia, mogą wystąpić zmiany w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odsetek kredytowych czy innych kosztów związanych z kredytem. Warto posiadać kompletną dokumentację dotyczącą kredytu frankowego, ugody oraz wszelkich transakcji z nią związanych w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej.

Ważne jest, aby kredytobiorca przed zawarciem ugody frankowej dokładnie zapoznał się z jej warunkami i ewentualnie skonsultował się z ekspertem ds. finansów lub prawnikiem, aby mieć pewność, że rozumie wszystkie konsekwencje, zarówno finansowe, jak i prawne.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *