Czy Frankowicze mogą skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe to temat gorący dla wielu polskich kredytobiorców, w tym także dla tych, którzy spłacają kredyty we frankach szwajcarskich. Choć wakacje kredytowe są postrzegane jako forma wsparcia dla osób spłacających kredyty hipoteczne, sytuacja frankowiczów była dotąd mniej jasna. Przyjrzyjmy się, jakie opcje mają frankowicze w kontekście wakacji kredytowych i innych form wsparcia.

Możliwości dla Frankowiczów

Frankowicze, czyli osoby spłacające kredyty hipoteczne zaciągnięte we frankach szwajcarskich, nie są wyłączeni z możliwości korzystania z różnych form wsparcia, jednakże wakacje kredytowe w ich tradycyjnej formie mogą być dla nich niedostępne lub mniej korzystne. Zamiast tego, mogą skorzystać z alternatywnych form pomocy.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu

Niektóre banki, jak np. PKO BP, oferują możliwość wydłużenia okresu kredytowania bez dodatkowych opłat za samo wydłużenie, co jednakże wiąże się z wyższymi kosztami kredytowania w dłuższym okresie.

Zamiana kredytu CHF na PLN

Przewalutowanie kredytu na złotówki jest dostępne w niektórych bankach po kursie średnim NBP, bez dodatkowych prowizji, co może być atrakcyjną opcją dla frankowiczów.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Frankowicze, podobnie jak inni kredytobiorcy, mogą liczyć na wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, o ile spełnią określone warunki, takie jak status osoby bezrobotnej czy przekroczenie progu 50% dochodów gospodarstwa domowego na spłatę kredytu.

Mediacje z bankami

Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF umożliwia prowadzenie mediacji z bankami, co może skutkować przekształceniem kredytu frankowego na złotowy z oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR.

Wakacje kredytowe 2024 – co nowego?

W 2024 roku program wakacji kredytowych doświadcza istotnych zmian, otwierając nowe możliwości dla kredytobiorców. Z myślą o osobach obciążonych spłatą kredytów do kwoty 800 tysięcy złotych, wprowadzono regulacje umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia, wprowadzając jednocześnie dodatkowe warunki dla zobowiązań przekraczających 400 tysięcy złotych. Ważnym aspektem w procesie aplikacji jest wskaźnik RdD (Raty do Dochodu), stanowiący o stosunku miesięcznych rat kredytowych do dochodów gospodarstwa domowego. To właśnie ten wskaźnik decyduje o kwalifikacji do skorzystania z wakacji kredytowych, wymagając, aby koszty obsługi kredytu nie przekraczały 50% miesięcznych dochodów.

Ponadto rząd i Ministerstwo Finansów poszerzyły zakres wsparcia, zwiększając kwotę dochodu uprawniającego do pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i rozszerzając kryteria kwalifikacyjne. Dzięki tym zmianom jeszcze więcej osób, w tym posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich, znanych jako frankowicze, może liczyć na pomoc. Celem tych działań jest zapewnienie większej dostępności wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także uelastycznienie i dostosowanie programu do aktualnych potrzeb ekonomicznych kredytobiorców.

Jak widać, zmiany wprowadzone w 2024 roku do programu wakacji kredytowych otwierają nowe możliwości dla kredytobiorców, w tym dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *