Przewalutowanie kredytu

Mówiąc najkrócej, przewalutowanie kredytu, jest to przeliczenie zadłużenia w obcej walucie na ojczystą. Ostatnimi czasy szczególnie popularne wydaje się być przewalutowanie kredytu we frankach, a to przez niekorzystne i rosnące oprocentowanie CHF. Warto pamiętać, że przewalutowanie to nie to samo co odfrankowienie kredytu, ponieważ to pierwsze nie cofa pierwotnych założeń podpisanej umowy. Działanie to można więc określić jako modyfikację umowy, bez kwestionowania jej zasadności. Nie dotyczy to jednak wyłącznie zadłużeń frankowych, bo możliwe jest również, np. przewalutowanie kredytu w euro. Taka zmiana głównej waluty może być spowodowana bardziej niekorzystnym kursem niż podczas podpisywania umowy.