Kredyt frankowy a przedawnienie roszczeń – co musisz wiedzieć?

Roszczenia majątkowe mają to do siebie, że ulegają przedawnienia. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku kredytów frankowych. Powszechnie uważa się, że bieg utraty ważności rozpoczyna się w momencie podpisania umowy i od tego czasu przez 10 lat można wystąpić do banku z roszczeniami. Czy jest to prawda?

Jak rozumieć przedawnienie roszczeń?

Przedawnienie jest pojęciem powszechnie stosowanym w wielu gałęziach prawa. Stanowi możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczeń, gdy pewien termin minie. Oznacza to, że po upływie okresu przedawnienia dłużnik ma prawo do skutecznej obrony przed żądaniami drugiej strony. Zgodnie z zapisami w Kodeksie Cywilnym czas ten to 6 lat (chyba że ustanowiono szczególny przepis stanowiący inaczej) bądź 3 lata – dotyczy to świadczeń okresowych oraz wszelkich kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W kwestii kredytów frankowych wiele osób uważa, że czas ten to 10 lat od momentu zawarcia umowy lub wpłacenia raty kredytu. Jak jest na prawdę? Nie są to łatwe zagadnienia, jednak kredyt frankowy z kancelarią we Wrocławiu może być dużo bardziej zrozumiały dla każdego z kredytobiorców.

Jak liczone jest przedawnienie roszczeń?

Wszelkie zagadnienia związane z kredytem frankowym w Kancelarii Kredytobiorcy zostaną rzetelnie przeanalizowane przez specjalistów. Możemy wyjaśnić, w jaki sposób liczone jest przedawnienie roszczeń dla kredytów frankowych. Terminy są dwa  – 10 lat oraz 6 lat, a zasady ich obowiązywania zależą od momentu powstania roszczenia. Pierwszy z nich dotyczy tych rat, do spłaty których doszło przed 9 lipca 2018 r. (jest to data nowelizacji Kodeksu cywilnego). Płatności po tym terminie mogą ulec przedawnieniu po 6 latach, natomiast istotne znaczenie mają . Warto jednak podkreślić, że terminy te nie powinny być stosowane w przypadku umów, które zawierały w sobie niedozwolone (abuzywne) klauzule – w przypadku kontaktów frankowych jest ich bardzo dużo. Przedawnienie roszczenia w zakresie nieważności kredytu w tym przypadku jest bezterminowe, tj. gdy kredytobiorca domaga się ustalenia nieważności kredytu. Najnowsze orzecznictwo określa też, że liczenie terminu przedawnienia od momentu podpisania umowy lub wpłaty poszczególnej raty jest szczególnie niekorzystne dla słabszej strony umowy, czyli kredytobiorcy, który przez cały ten czas mógł być nieświadomy krzywdzących go zapisów. Koncepcja, do której przychyla się coraz więcej prawoznawców, jest taka, że termin ten powinien biec od czasu zakwestionowania umowy przez kredytobiorcę, czyli np. złożenia reklamacji w banku. Warto śledzić na bieżąco istotne wyroki TSUE, ponieważ kwestia kredytów frankowych, a co za tym idzie, także przedawnienia roszczeń, zarówno kredytobiorców, jak i i banków, nie jest sprawą zamkniętą.

Jak przerwać bieg przedawnienia?

Przerwanie biegu przedawnienia w przypadku roszczeń względem wierzyciela można przeprowadzić na 3 sposoby:

  1. poprzez reklamację do banku, a gdy ta zostanie odrzucona przekazanie jej do Rzecznika Finansowego,
  2. składając do sądu wniosek o próbę ugodową,
  3. wnosząc pozew do sądu.

Pierwszy ze sposobów uważany jest za najtańszy oraz najmniej skomplikowany, bywa także skuteczny, gdy kredytobiorcy zależy jedynie na przerwaniu biegu przedawnienia, a nie uzyskaniu swoich roszczeń. Rozciąga również w czasie całą procedurę. W obecnym stanie prawnym (w szczególności z uwagi na koszty) wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przestał być korzystnym rozwiązaniem. Jednakże w przypadku wszystkich trzech dróg należy pamiętać, aby precyzyjne określić żądania, ponieważ banki mają prawo do kwestionowania przerwania biegu przedawnienia. Warto zaznaczyć, że bez znaczenia jest to, czy został zawarty kredyt frankowy we Wrocławiu, Katowicach, Warszawie albo Gdańsku – przepisy prawa co do zasady zezwalają na wniesienie sprawy do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy, a nie podpisania umowy czy siedziby banku. Każdorazowo jednak to prawnicy kancelarii w oparciu o swoje doświadczenie procesowe doradzą, który sąd z możliwych do wyboru, będzie optymalnym rozwiązaniem.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *