Przewalutowanie a odfrankowienie kredytu – różnice

Przed laty kredyty frankowe wydawały się być niezwykle intratnym interesem. Niestety, wraz ze zmianami gospodarczymi, mającymi wpływ na kursy walut, coraz więcej osób zaczęło mieć problemy z ich spłatą – raty rosły w zastraszającym tempie, coraz bardziej nadszarpując domowe budżety naszych rodaków. Warto wiedzieć, że dzisiaj można skutecznie zredukować taki kredyt (najlepiej z pomocą prawników) – odfrankowiając go lub przewalutowując. Co jest bardziej opłacalne?

Co warto wiedzieć, mając kredyt walutowy?

Kredyt walutowe, w tym frankowe, są niezwykle skomplikowanym zagadnieniem zarówno dla klientów, jak i banków. Aby usprawnić ich współdziałanie, konieczne jest takie samo rozumienie pewnych kwestii, takich jak: klauzule abuzywne, kredyt denominowany oraz indeksowany, przedawnienie czy świadczenie nienależne. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zakładką „kluczowe pojęcia”, gdzie znajdą Państwo definicje kredytowych zwrotów. Nie mniej ważne są wyroki wydawane przez sądy, np. uchwała Sądu Najwyższego o roszczeniach frankowiczów z dnia 16 lutego 2021 r., dzięki, którym możliwe jest dochodzenie swoich roszczeń przed sądem – domaganie się unieważnienia lub „odfrankowienia” kredytu bankowego.

Czym są odfrankowienie kredytu oraz przewalutowanie kredytu?

Odfrankowienie stanowi rezultat działań sądowych podejmowanych przez kredytobiorców oraz kancelarie prawne mających na celu obalenie tzw. klauzul abuzywnych, czyli zakazanych. W świetle prawa są one uznawane za nieważne, a ściślej mówiąc – bezskuteczne. Umowa kredytowa pozbawiona niezgodnych z prawem zapisów może być (wobec jej niewykonalności) unieważniona bądź też dalej ważna, lecz traktowana jako klasyczny kontrakt zawarty w złotówkach, oprocentowanie określone w pierwotnym dokumencie zazwyczaj nie ulega zmianie. Efektem ekonomicznym „odfrankowienia” kredytu jest także zwrot nadpłaconych rat, tzw. świadczenia nienależnego przez bank.

Przewalutowanie kredytu bankowego jest procedurą, w której efekcie kwota pozostała do spłaty zostaje przeliczona na złotówki według kursu z dnia przewalutowania. Bardzo często efektem jest zwiększenie się uiszczanej raty, pozwala jednak na uniezależnienie się od wahań kursu waluty obcej w czasie trwania umowy kredytowej. Proces ten bardzo często stosowany jest dla kredytów denominowanych.

Jak doprowadzić do odfrankowienia kredytu?

Wiele osób decyduje się na odfrankowienie kredytu we współpracy z kancelarią prawną, ponieważ zapisy abuzywne mogą być bardzo zróżnicowane oraz trudne do zrozumienia przez kredytobiorcę. Pierwszym krokiem powinno być odnalezienie i zdefiniowanie ich. Następnie należy złożyć reklamację do banku związaną z klauzulami abuzywnymi. Ważne jest, aby w piśmie zawrzeć jak najwięcej informacji związanych z zaskarżanymi zapisami. Czasami instytucje oferują klientom ugodę, jednak są one mało korzystne w porównaniu do przewidywanego wyniku postępowania sądowego. Instytucje mogą także nie przychylić się do wniosku kredytobiorcy. Gdy nie została zawarta ugoda, można dochodzić swoich praw przed sądem.

Odfrankowienie czy przewalutowanie kredytu – co wybrać?

Jak można zauważać odfrankowienie kredytu oraz jego przewalutowanie to dwie odrębne procedury. Uważa się, że zamiana kwoty pozostałej do spłaty z waluty obcej na złotówki jest opłacalna wtedy, kiedy zauważalny jest spadek kursu franka lub euro w odniesieniu do złotówki, przy jednoczesnej prognozie dalszego wzrostu. Oprocentowanie naliczane jest wg mniej korzystnej stawki WIBOR (średnia oprocentowania polskich banków po odrzuceniu skrajnych wartości), a nie LIBOR (średnie oprocentowanie kredytów na rynku międzynarodowym w Londynie). Uważa się, że odfrankowienie kredytu jest bardziej opłacalną opcją, zwłaszcza w przypadku kredytów indeksowanych. Wynika to m.in. z korzystniejszego oprocentowania. Należy jednak pamiętać, że uzależnione jest to od ogólnej sytuacji ekonomicznej globalnej, krajowej, jak i osobistej kredytobiorcy, kursów walut oraz orzecznictwa sądowego w sprawie kredytów walutowych. Pracownicy naszej kancelarii po indywidualnym zapoznaniu się z sytuacją konkretnego klienta pomogą dokonać wyboru najkorzystniejszej ścieżki postępowania.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *