Po jakim kursie dokonywane jest odfrankowienie kredytu, czy to się opłaca?

Frankowicze, którzy nie są w stanie poradzić sobie ze swoimi zobowiązaniami, szukają rozwiązań pomocnych w ich sytuacji. Jednym ze sposobów jest odfrankowienie kredytu; jeśli więc interesuje Cię, po jakim kursie jest ono dokonywane i czy jest to opłacalne, zapraszamy do lektury!

Czym jest odfrankowienie kredytu w CHF?

Odfrankowienie kredytu polega na wyeliminowaniu z umowy kredytowej niedozwolonych klauzul, tzw. abuzywnych. Skutkiem tego działania jest przekształcenie dotychczasowego hipotecznego kredytu we frankach, w złotówkowy. Co więcej, dzięki temu procesowi kredytobiorcy otrzymują zobowiązanie z korzystniejszym wskaźnikiem zobowiązania.

Odfrankowienie kredytu — po jakim kursie?

Wiele osób zastanawia się, po jakim kursie następuje odfrankowienie kredytu. Otóż po wygranej sprawie sąd może zdecydować, że raty zobowiązania zostaną przeliczone zgodnie z kursem obowiązującym w dniu podpisania umowy kredytowej lub też ze średnim kursem NBP.

Warto sobie to zobrazować następującym przykładem odfrankowienia kredytu:

zobowiązanie frankowe zaciągnięte w 2008 r., w wysokości 270 tys. zł, na okres 480 miesięcy wiązało się z miesięczną ratą kredytobiorcy w wysokości 1549 zł. Po odfrankowieniu kredytu jego rata zmniejszyła się do 704 zł. Co więcej, odfrankowienie umowy dotyczy całego czasu zobowiązania, przez co powstała nadpłata, którą bank powinien, byłemu już frankowiczowi, zwrócić.

Czy odfrankowienie kredytu się opłaca?

Kredytobiorcy często martwili się, że odfrankowienie kredytu będzie wiązało się z narażeniem ich na wysokie stopy procentowe. Nie należy się tym jednak przejmować, bowiem wskaźnik, na podstawie którego wylicza się raty odsetkowe, pozostaje niezmienny. Pozwala więc to kredytobiorcy uwolnić się od ryzyka walutowego, a ponadto korzystać z niższego oprocentowania swojego zobowiązania.

Czy możliwe jest odfrankowienie kredytu denominowanego?

Długo w polskim orzecznictwie dominujące było stanowisko wskazujące na to, iż jedynie kredyt indeksowany można zarówno unieważnić, jak i odfrankowić, a ten denominowany jedynie unieważnić. Wszystko zmieniło się po wyroku sądu z 2019 r., w którym jasno zaakcentowano, że likwidacja klauzul abuzywnych, nie unieważnia całej umowy. Zobowiązanie nadal pozostaje ważne, natomiast można rzec, że niejako przekształca się ono w kredyt złotówkowy.

To, o czym dobrze jest pamiętać, to fakt, że kwoty, które pobierał bank, stosując w umowie klauzule zakazane, stanowią nadwyżkę, o której zwrot ubiegać się mogą frankowicze na mocy obowiązującego prawa.

Odfrankowienie kredytu jest dobrym sposobem na zmniejszenie raty swojego miesięcznego zobowiązania. Warto jednak pamiętać, że skuteczne działania na drodze sądowej będą o wiele prostsze przy współpracy ze specjalistami. Doświadczona kancelaria sprawnie poprowadzi sprawę i wyjaśni kredytobiorcy wszelkie niuanse z nią związane.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *