Od czego zacząć odfrankowienie kredytu?

Osoby, które wzięły kredyt we frankach, często zastanawiają się, jak mogą sobie pomóc uporać się ze zobowiązaniem. Jest to możliwe dzięki odfrankowieniu kredytu. Co to takiego? Na czym polega? Od czego zacząć proces odfrankowienia kredytu?

Co to jest odfrankowienie kredytu?

O odfrankowieniu kredytu mówimy w sytuacji, gdy z umowy kredytowej usuwane są wszystkie niedozwolone postanowienia określane jako klauzule walutowe. Tak więc, aby możliwa była zamiana kredytu z frankowego na taki w złotówkach, konieczne jest uznanie przez sąd, że opisane w niej sposoby przeliczania wartości zobowiązania i rat są niedozwolone. Mowa przede wszystkim o tych zapisach w umowie, które uprawniały bank do dowolnego ustalania kursu waluty.

Tak więc postanowienia umowne są bezskuteczne. Po odfrankowieniu kredytu ma on mieć znamiona kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie. Z tą różnicą, że parametry cenowe muszą uwzględniać to, co ustalone w pierwotnie podpisanej umowie, tak więc frankowicze po odfrankowieniu kredytu są zobowiązani do dalszego spłacania kredytu, ale w złotówkach. Ponadto kredyt jest oprocentowany tak, jak zaciągnięty we franku szwajcarskim, czyli według stawki LIBOR.

Ale to nie wszystko. Na bankach ciąży odpowiedzialność, by rozliczyć się z kredytobiorcami za wszelkie opłaty, które zostały naliczone i pobrane na podstawie niedopuszczalnych zapisów w umowie kredytowej. Bank po odfrankowieniu kredytu hipotecznego musi dokonać ponownego przeliczenia rat pozostałych do spłaty. Bardzo często okazuje się, że ich wysokość jest zdecydowanie niższa.

Odfrankowienie kredytu indeksowanego

Kredyty we franku szwajcarskim udzielane były jako kredyty indeksowanie lub denominowane. Czym się różnią? Kredyt indeksowany jest to kredyt udzielony i wypłacony w złotówkach, ale waloryzowany, a więc indeksowany do kursu franka szwajcarskiego. Jak to w praktyce wygląda?

Klient otrzymuje pozytywną decyzję kredytową, kwota kredytu wypłacana jest w złotówkach, ale już kwota, jaka jest do spłaty, przeliczania jest przez bank po kursie kupna CHF, ale takim, jaki według tabeli kursów walut stosuje bank.

Raty, jakie ma płacić klient, są w harmonogramie ujęte we franku szwajcarskim. Wysokość każdej z nich z kolei jest przeliczana na złotówki. Do obliczeń brany jest kurs sprzedaży CHF według tabeli kursów walut, ale takiej, jaka obowiązuje w danym banku.

Podsumowując, w przypadku kredytu indeksowanego, wysokość każdej raty jest uzależniona od kursów franka, te zaś wynikają tylko i wyłącznie z tabel, jaki mają banki. Tutaj warto powiedzieć o spreadzie walutowym. To zysk dla banku. Jest on różnicą pomiędzy kursem kupna a sprzedaży franka szwajcarskiego. To jest wynagrodzenie dla banku, które jest niezgodne z prawem w przypadku kredytu we franku szwajcarskim. Tak więc sumarycznie są to pieniądze, które są do odzyskania w przypadku odfrankowienia kredytu zaciągniętego we franku szwajcarskim.

Mówi się, że kredyt indeksowany nie jest tak naprawdę kredytem walutowym a kredytem waloryzowanym, gdyż w jego przypadku dochodzi do wypłaty kredytu oraz spłaty rat w złotówkach, w walucie obcej określona jest wartość długu.

Odfrankowienie kredytu denominowanego

Swego czasu uważało się, że odfrankowienie jest możliwe tylko w przypadku kredytu indeksowanego. Jednakże orzecznictwo Sądu Najwyższego na podstawienie wyroku TSUE pokazało, że w praktyce również kredyt denominowany może podlegać odfrankowieniu.

Kredyt denominowany jest kredytem walutowym, w przypadku którego kwota udzielonego kredytu i saldo zadłużenia są wyrażone w walucie obcej, ale wypłata kredytu przez bank i spłata rat kredytu następuje w walucie polskiej.

W przypadku tego typu kredytu również mamy do czynienia ze spreadem. Bank bowiem wypłacał kredytobiorcom kredyt w polskim złotym po przeliczeniu franka po kursie kupna, a kredytobiorcy spłacali raty po kursie sprzedaży franka szwajcarskiego.

Odfrankowienie kredytu frankowego – od czego zacząć?

W sytuacji, gdy chce się unieważnić umowę o kredyt frankowy czy odfrankowić kredyt, należy umówić spotkanie z adwokatem w celu analizy umowy kredytu frankowego. Odfrankowienie kredytu z kancelarią jest znacznie prostsze. Prawnicy pomagają zrozumieć całą sytuację i poznać możliwe rozwiązania. Po konsultacji z adwokatem warto wypełnić wniosek do banku o odfrankowienie kredytu. Dalsze postępowanie również dobrze jest przeprowadzać przy wsparciu kancelarii, która ma doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowiczów.

1 komentarz

  1. Uljasz

    Ja odfrankowienie kredytu zacząłem od zebrania wszystkich dokumentów, a przede wszystkim umowy! Warto ją też ponownie bardzo dobrze przeczytać

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *