Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu jest jedną z możliwości uwolnienia się od zobowiązania. Jeśli więc interesują Cię szczegóły tego procesu i na czym on polega, to ten artykuł jest dla Ciebie. Zapraszamy do lektury!

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Wiele osób posiadających zobowiązania pieniężne, zadaje sobie pytanie, co to znaczy odfrankowienie kredytu. Szczególnie teraz, kiedy o procesie tym jest w mediach dosyć głośno. Otóż odfrankowienie kredytu polega na usunięciu z umowy kredytowej niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. Efektem wyeliminowania tych zapisów jest uznanie, że dane zobowiązanie frankowe, od samego początku było kredytem złotówkowym, który oprocentowany był wskaźnikiem LIBOR.

A czym jest wymieniana wyżej klauzula indeksacyjna? Jest to postanowienie zobowiązania kredytowego, które opisuje, w jaki sposób wyliczane są raty zaciągniętego kredytu na podstawie kursu franka szwajcarskiego. Jeśli sąd uzna klauzulę indeksacyjną za nieważną, znaczy to, że była ona bezskuteczna od dnia zawarcia umowy, czyli najprościej mówiąc, kredytobiorca od początku spłacał zawyżone raty.

Jakie są skutki odfrankowienia kredytu?

Decydując się na odfrankowienie kredytu należy mieć świadomość, że niesie ono ze sobą szereg skutków. Proces ten uniezależnia spłatę kredytu frankowego od wahań kursu franka szwajcarskiego. Ponadto, dzięki pomocy kancelarii przy odfrankowieniu kredytu, można wnioskować o zwrot nadpłaconych rat, aż do 10 lat wstecz. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalisty i odzyskać swoje pieniądze.

Odfrankowienie kredytu pozwala również na zmniejszenie salda posiadanego zadłużenia, czyli najprościej mówiąc aktualnych rat, a także zachowuje się dzięki niemu oprocentowanie oparte na wskaźniku LIBOR.

Czy możliwe jest odfrankowienie kredytu denominowanego?

Do tej pory przyjmowano, że odfrankowienie kredytu dotyczy jedynie zobowiązań indeksowanych. Kredyty denominowane, z których usunięto niedozwolone zapisy, powinny zostać natomiast unieważnione w całości, dlatego, że wyeliminowanie tych zapisów z umowy kredytowej sprawia, iż niemożliwym jest wywiązanie się z niej.

Wyrok Sądu Najwyższego z 2019 roku zmienił ten tok myślenia. Uznano wówczas, że usunięcie niedozwolonych klauzul z umowy kredytu denominowanego nie może skutkować unieważnieniem całego zobowiązania, ponieważ kwota kredytu jest w polskich złotych, dlatego też może ona być wiążąca i traktować ją należy jak zwykły kredyt złotówkowy, którego oprocentowanie oparte jest na wskaźniku LIBOR.

Co dalej po odfrankowieniu kredytu?

Zanim dojdzie do procesu w sprawie odfrankowienia kredytu, warto skonsultować swoją sprawę ze specjalistami. Odfrankowieniem kredytu we Wrocławiu zajmują się najlepsi fachowcy, których wiedza i doświadczenie pozwala na sprawne pokierowanie sprawą klienta. Jeśli klient wygra sprawę o odfrankowienie kredytu, wówczas bank musi mu zapłacić wszystko to, co zostało pobrane, na mocy przepisów w umowie, które zakwestionował wyrok sądu.

Jest to zwrot środków finansowych, ponieważ klauzule i zapisy w umowie zawyżały raty kredytów frankowych. Ponadto bank, po wyroku sądu, nie może w dalszym ciągu stosować zapisów umowy i musi dostosować harmonogram spłaty rat i zmniejszyć miesięczne wysokości rat.

Po odfrankowieniu kredyt staje się automatycznie kredytem w polskich złotych, natomiast warto pamiętać, że proces ten nie zamyka umowy kredytowej i kredytobiorca musi w dalszym ciągu spłacać swoje zobowiązanie, tylko że na nowych warunkach.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *