Kiedy umowa frankowa może być nieważna?

Na kredyt we frankach swego czasu dały się skusić tysiące kredytobiorców. Wówczas warunki takiego zobowiązania wydawały się bardzo korzystne, jednak z czasem okazało się, że mogą stać się one powodem wielkich problemów finansowych. Na szczęście istnieją opcje, aby uwolnić się od kredytu we frankach. Jednym ze sposobów jest unieważnienie umowy kredytowej.

Kredyt we frankach — jakie rozwiązania?

Kredyt we frankach nadal jest przyczyną bezsenności wielu Polaków. Są jednak realne sposoby, aby wpłynąć na wielkość zobowiązania, które musimy spłacić w banku. Wszystko dlatego, że wiele instytucji, które udzielały tego typu kredytów, stosowały w swoich umowach różne zapisy, które wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie powinny mieć miejsca. Dzięki temu, że sporo umów kredytowych zawiera niedozwolone klauzule, kredytobiorcy mają szansę uwolnić się od ogromnych długów, zmniejszając kwoty pozostałe do spłaty. Rozwiązaniem na kredyt we frankach może być wniosek do sądu o odfrankowanie lub całkowite unieważnienie umowy kredytu. Kiedy zatem taka umowa może być nieważna?

Wpływ klauzul niedozwolonych na umowę frankową

Klauzule niedozwolone to pewne zapisy w umowie kredytowej, które zostały uznane za niestosowne i niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Dzięki nim banki mogły regulować kwotę zobowiązania i wielkości rat na swoją korzyść. Warunkiem, aby móc wnioskować o unieważnienie umowy kredytu jest istnienie w umowie właśnie takich zapisów.

Klauzule abuzywne, czyli jakie?

Klauzule abuzywne, czyli nieuzasadnione prawnie zapisy, najczęściej dotyczące indeksowania kredytu, które sprawiają, że bank może regulować kwotę zobowiązania, co słusznie wydaje się nieuczciwe w stosunku do kredytobiorcy. Jakie to są klauzule?

Klauzula indeksacyjna przeliczająca kredyt wg kursu CHF ustalana dowolnie przez bank

Zapis w formie klauzuli indeksacyjnej to podstawa do przeliczenia kwoty kredytu na walutę franka szwajcarskiego według ustalonego przez bank kursu. Spłata kredytu dokonywana jest w polskich złotych po kursie sprzedaży, który również ustala bank. Jak więc można się domyślać, klauzula ta pozwala bankom na ustalanie wysokości rat poprzez wyznaczanie najkorzystniejszych jednostronnie kursów kupna i sprzedaży franka. Tego typu zapis jest niezgodny z interesami kredytobiorcy i jest podstawą do unieważnienia umowy kredytowej.

Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Kolejnym zapisem, który może być podstawą, by uznać nieważność umowy kredytu, jest konieczność ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Kredytobiorca, decydując się na wzięcie zobowiązania, musi posiadać wkład własny. Jeśli frankowicz nie posiadał wystarczająco dużo swoich środków, bank oferował tzw. umowę ubezpieczenia niskiego wkładu. Z założenia umowa ta miała chronić zarówno interesy banku, jak i kredytobiorcy. W rzeczywistości jednak cały ciężar spłaty ubezpieczenia spoczywał na barkach frankowicza. Dodatkowo w razie konieczności wypłaty środków od ubezpieczyciela, kredytobiorca był zobowiązany wypłacić mu tzw. regres.

Klauzula oprocentowania zmienianego przez bank

Postanowienie rodzaju klauzuli zmiennego oprocentowania sprawia, że bank może zmieniać oprocentowanie kredytu w trakcie trwania umowy. Zapis ten był nadużywany przez banki, co sprawiało, że kapitał pozostały do spłaty stawał się praktycznie nie do przewidzenia. Jest to oczywiście sprzeczne z interesami kredytobiorcy i jest podstawą do wnioskowania o unieważnienie takiej umowy kredytu.

Oprócz wyżej wymienionych klauzul istnieje jeszcze kilka innych zapisów, będących podstawą do unieważnienia umowy kredytu we frankach. Są to głównie postanowienia, które dają bankom moc realnego wpływania na wielkość kwoty kredytu. Jeśli one występują, warto złożyć wniosek o unieważnienie umowy takiego kredytu. Wówczas wszelkie zapisy stają się niewiążące i całość kapitału, który musimy spłacić, jest równa kwocie, jaką wypłacił nam bank.

1 komentarz

  1. Zuzanna P.

    Wszyscy tylko mówią o klauzulach abuzywnych, dotąd nie spotkałam się z przykładami. Dziękuję za ich wymienienie, teraz dużo łatwiej jest stwierdzić, czy takie klauzule są zapisane także i w mojej umowie o kredyt frankowy.

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *