Jak unieważnić umowę o kredyt denominowany we frankach?

Unieważnienie umowy o kredyt denominowany we frankach to marznie wielu frankowiczów. Walka z bankami bywa ciężka, ale należy pamiętać, że wysiłek często może przynieść pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, warto jednak wiedzieć, jak unieważnić umowę o kredyt denominowany we frankach krok po kroku.

Kiedy można unieważnić umowę o kredyt denominowany we frankach?

Podpisana umowa nie zawsze musi oznaczać, że cały jej zapis będzie mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jest to istotne szczególnie w przypadku, kiedy umowa zawiera rażące błędy i naruszenia prawa. Upragnione przez wielu frankowiczów unieważnienie umowy kredytu, jest możliwe, jeśli podpisane dokumenty wprowadzały konsumenta w błąd oraz powodowały dla niego sytuację niekorzystną majątkowo, przy jednoczesnej korzyści dla kredytodawcy.

Głównym powodem unieważnienia kredytu denominowanego, może być to, że błędna umowa w ogóle nie powinna być realizowana. Tego rodzaju wiążącej opinii nie może jednak wydać każdy, a wyłącznie uprawniony do tego organ.

Kto może unieważnić umowę o kredyt denominowany we frankach?

Kredyt denominowany we frankach może unieważnić jedynie sąd i to po dokładnej analizie indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Cały proces rozpoczyna się po wniesieniu przez frankowicza pozwu przeciw bankowi. Następnym krokiem jest analiza zapisów umowy, które w zależności od tego, czy jest to kredyt denominowany, czy indeksowany, mogą nieść inne konsekwencje dla konsumenta. Po stwierdzeniu przez sąd, że umowa zawierała błędy podczas jej podpisania, możliwe jest unieważnienie kredytu denominowanego we frankach.

Co powoduje nieważność kredytu denominowanego we frankach?
Bezpośrednim skutkiem stwierdzenia błędów w dokumentach jest usunięcie klauzuli abuzywnych umowy o kredyt denominowany. Najważniejszym skutkiem tego działania dla konsumenta jest jednak fakt, że bez usuniętych zapisów, umowa nie może być realizowana, a kredyt denominowany we frankach uznaje się za nieważny.

Jaki jest skutek unieważnienia kredytu denominowanego we frankach?

Unieważniając kredyt frankowy denominowany, powstaje sytuacja, w której obie strony sporu muszą uregulować wobec siebie rachunki. Z reguły klauzule abuzywne w umowie powodowały bowiem dość uciążliwe dysproporcje i szkody majątkowe dla kredytobiorcy. Uznając umowę za nieważną od samego początku, obie strony zobowiązane są do uregulowania rachunków i zwrócenia sobie przekazanych środków finansowych. Najczęściej prowadzi to do zwrotu rat kredytu, które przewyższały kwotę samego zobowiązania.

Zastanawiając się, jak unieważnić umowę o kredyt denominowany we frankach, najważniejszym krokiem jest skierowanie do sądu pozwu przeciw bankowi. Działanie to może przynieść najlepsze efekty, kiedy w naszej umowie o kredyt we frankach znajdują się rażące błędy. Następnym krokiem jest analiza całej sprawy przez sąd, a w wypadku stwierdzenia nieważności, regulacja wszelkich należności między stronami sporu.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *