Jak obliczyć przewalutowanie kredytu we frankach?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem, które zaciągane jest na długi czas i wiąże się z wieloma zagrożeniami, które mogą wystąpić w czasie jego trwania. Jeśli posiadamy go, dodatkowo, w walucie obcej, ryzyko walutowe nigdy nas nie opuszcza. Wiele osób z tego powodu zastanawia się nad przewalutowaniem kredytu, szczególnie w sytuacji, kiedy złotówka ma niską wartość. Jak obliczyć przewalutowanie kredytu we frankach?

Czy warto przewalutować kredyt we frankach?

Przewalutowanie kredytu we frankach to zmiana jego waluty na polski złoty. Dokonuje się go na wniosek kredytobiorcy, a następnie bank przedstawia wszystkie warunki, zasady oraz koszty związane z procesem przewalutowania. Zmiana waluty na złotówkę wydaje się korzystna, szczególnie w przypadku kiedy odnotowywane są rekordowo wysokie wzrosty franka. Dobrze pamiętać, że ta sytuacja nie będzie jednak trwała wiecznie i w końcu waluta ta zacznie spadać.

Banki bardzo często pobierają również opłaty za przewalutowanie kredytu frankowego, a nawet, jeśli proces ten jest darmowy, to podpisanie odpowiedniego aneksu z nim związanego już nie. Warto również wiedzieć, że przewalutowanie kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy nie jest możliwe, a dokonuje się go na podstawie kursu aktualnego, a nie historycznego.

Do czego służy kalkulator przewalutowania kredytu hipotecznego?

Kalkulator przewalutowania kredytu hipotecznego jest narzędziem służącym do oceny i oszacowania potencjalnych korzyści wynikających z przewalutowania kredytu frankowego. Warto skorzystać z tego typu narzędzia, by poznać orientacyjne wartości i korzyści, które są możliwe do osiągnięcia przy zmianie waluty swojego zobowiązania.

Wyliczenia kalkulatora opierają się na informacjach związanych z kwotą, oprocentowaniem czy spreadem. Wyniki pomogą w oszacowaniu opłacalności przewalutowania kredytu we frankach.

Jak obliczane jest przewalutowanie kredytu we frankach?

Jeśli chcemy dokonać przewalutowania kredytu we frankach, należy złożyć odpowiedni wniosek do banku, w którym zobowiązanie zostało zaciągnięte. Po stronie instytucji finansowej leży wówczas proces przeliczenia kredytu z franków na złotówki. Co ważne, przewalutowanie kredytu we frankach oparte jest na kursie franka z momentu przewalutowania, a nie podpisania umowy kredytowej. Z tego powodu, nie zawsze rozwiązanie to jest opłacalne dla kredytobiorcy.

Dodając do tego prowizje, które banki narzucają w momencie przewalutowania kredytu, czy inne opłaty manipulacyjne, rozwiązanie to może ostatecznie nie być aż tak korzystne.

Pod uwagę należy również wziąć możliwość wzrostu raty kredytu, co związane jest z przejściem na stopę referencyjną WIBOR, czyli uzależnienia wysokości miesięcznych opłat od stóp procentowych. Być może o wiele lepszym pomysłem będzie przeanalizowanie swojej umowy kredytowej pod kątem niedozwolonych klauzul i zapisów, co może znacząco pomóc w jej unieważnieniu bądź odfrankowieniu.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *