Jak napisać pozew dotyczący kredytu frankowego?

Po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nie można uzdrowić nieuczciwego warunku zawartego w pierwotnej umowie aneksem, a sąd krajowy ustala od kiedy biegnie termin przedawnienia roszczeń banku, dla osób mających kredyt we frankach otworzyły się zupełnie nowe możliwości. Znacznie więcej frankowiczów decyduje się teraz na podjęcie walki z nieuczciwymi bankami w sądzie. Jak napisać pozew przeciwko bankowi? Gdzie szukać pomocy?

Pozwy frankowe – co trzeba wiedzieć?

Choć mogłoby się wydawać, że sprawy frankowiczów są jednakowe, to w rzeczywistości każda z nich musi zostać indywidualnie przeanalizowana. Konieczne jest określenie konkretnych żądań, z którymi chcemy wystąpić do sądu oraz oszacowanie swoich szans. Poszczególne pozwy dotyczące kredytów frankowych różnią się od siebie, tak jak różnią się od siebie umowy kredytowe, dlatego niemożliwe jest wskazanie jednego uniwersalnego wzoru, który można by zastosować w każdym przypadku. Inaczej bowiem powinien wyglądać pozew dotyczący kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, inaczej dotyczący kredytu denominowanego. Również kredyty spłacone wymagają innej konstrukcji żądań. W dalszej części artykułu podamy pewne stałe elementy takiego pisma, jednak ważne jest posiadanie ogólnej wiedzy na temat specyfiki tego typu spraw.

Bardzo ważnym krokiem jest przeprowadzenie analizy stanu faktycznego sprawy oraz jej podstaw prawnych. Jest to trudne zadanie dla osoby bez doświadczenia i wiedzy prawniczej. Aby zwiększyć swoje szanse na wygranie sporu z bankiem, warto poszukać pomocy w kancelarii prawnej specjalizującej się w tego typu sprawach. Istotne jest również to, aby mieć określony cel i tak poprowadzić sprawę, aby kredyt frankowy przestał być aktualnym problemem, a stał stał się jedynie niemiłym wspomnieniem.

Jak napisać pozew dotyczący kredytu frankowego?

Przede wszystkim konieczne jest określenie prawidłowej wartości przedmiotu sporu, wskazanie sądu, do którego kierowany jest pozew, określenie stron postępowania, a także wybór roszczenia. Składając pozew o kredyt frankowy, mamy do wyboru dwa roszczenia:

  • żądanie unieważnienia umowy w całości, z czym powiązane jest żądanie zapłaty,
  • żądanie zapłaty jako efekt unieważnienia określonych postanowień umowy (na przykład klauzul indeksacyjnych).

Pierwsze roszczenie skutkuje tym, że obie strony zostają zobowiązane do zwrotu drugiej stronie tego, co otrzymała przy zawarciu umowy. Oznacza to, że bank ma obowiązek zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków, w tym zarówno rat, jak i wszystkich innych poniesionych przez konsumenta dodatkowych opłat czy prowizji. Kredytobiorca natomiast musi oddać stronie pozwanej, czyli bankowi całą kwotę wypłaconego kredytu.

Dążenie do unieważnienia określonych postanowień umowy, czyli klauzul indeksacyjnych, przy utrzymaniu samej umowy w mocy, to inaczej odfrankowienie kredytu. W tym wypadku kredyt jest zmieniany w złotówkowy, a bank zwraca kredytobiorcy wszystkie dokonane przez niego nadpłaty, które wynikają z różnicy w wysokości rat po przeliczeniu na złotówki.

Kredyt we frankach a pozew zbiorowy

Niektórzy zastanawiają się nad wytoczeniem bankowi pozwu zbiorowego. W tym celu konieczne jest zebranie co najmniej 10 pokrzywdzonych. Należy jednak mieć na uwadze to, że takie spory trwają dłużej niż sprawy wytaczane indywidualnie, również ich rozstrzygnięcie jest mniej satysfakcjonujące dla każdego frankowicza z osobna. Nawet w przypadku wygrania takiego sporu przez klientów banku, składają oni kolejne pozwy w trybie indywidualnym, aby osiągnąć satysfakcjonujący ich rezultat.

1 komentarz

  1. Eliasz

    No cóż, ja muszę przyznać, że nie wiedziałem, jak dokładnie napisać pozew dotyczący kredytu frankowego. Właśnie dlatego skorzystałem z pomocy specjalistów z kancelarii i cała sprawa zakończyła się dobrze

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *