Czym jest kredyt denominowany do franka szwajcarskiego?

Kredyty walutowe dziś nie są tak często udzielane jak w latach 2004-2009, jednak dyskusja na ich temat jest wciąż żywa. Kredyt frankowy denominowany, zasada jego działania oraz roszczenia, których domagać mogą się od banków kredytobiorcy… wszystkie te kwestie wciąż są dla wielu osób mało jasne. Dzisiaj postaramy się wyjaśnić 3 najważniejsze aspekty, o które pytają nasi klienci.

Kredyt denominowany – definicja

Kredyt denominowany we franku szwajcarskim to typ zobowiązania walutowego, który był najczęściej udzielany kredytobiorcom na początku lat 2000. Nie był to jednak klasyczny kredyt tego rodzaju, w którym wierzyciel wypłaca franki szwajcarskie i oczekuje zwrotu zobowiązania również w CHF. W przypadku kredytu denominowanego waluta ta stanowiła jedynie podstawę do obliczania kwot wymienianych pomiędzy instytucją i dłużnikiem. Suma zobowiązania zapisana w umowie kredytowej wyrażana była we frankach szwajcarskich, jednak bank oddawał do dyspozycji klienta złotówki. Przeliczenia dokonywane były zazwyczaj na podstawie bieżącego kursu z dnia wypłaty środków (całości lub poszczególnych transz). Podstawą do wyliczania raty kapitałowo-odsetkowej była rodzima waluta, jednak była zamieniana na franki szwajcarskie zgodnie z aktualnym kursem i odejmowana od salda. Spłata dokonywana była w złotówkach. Do lipca 2011 roku, czyli wejścia w życie tzw. ustawy antyspreadowej, nie było możliwości dokonania tego we frankach szwajcarskich. Podstawowym ryzykiem kredytu denominowanego był fakt, że kredytobiorca nie wiedział jaka kwota zostanie ostatecznie przekazana do jego dyspozycji, a co za tym idzie, nie był pewien, jakimi środkami będzie mógł dysponować. Dodatkowo rata również była niewiadomą.

Dla kogo kredyt denominowany we frankach?

Niegdyś, by uzyskać kredyt denominowany do franka szwajcarskiego, konieczne było spełnienie bardzo ogólnych, mało restrykcyjnych wymagań placówek finansowych, przez co ich „ofiarą” padło wiele nieświadomych zagrożenia kredytobiorców. Dzisiaj sprawa jest utrudniona. Zgodnie z Rekomendacją „S” wydaną w 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego o tego typu zobowiązanie ubiegać mogą się jedynie osoby, które osiągają dochody w danej walucie obcej. Dodatkowo konieczne jest spełnienie wymagania dotyczącego wykonania inwestycji na terenie Polski, jak i posiadania w RP centrum interesów życiowych. Warto podkreślić, że w związku z koniecznością egzekwowania restrykcyjnych wymagań od kredytobiorców wiele banków wycofywało się z udzielania kredytów walutowych. Dziś można spotkać je w niewielkiej liczbie instytucji, są dość trudno dostępne.

Jakie roszczenia mogą mieć osoby posiadające kredyt denominowany w CHF?

Jeszcze do niedawna kredytobiorcy posiadający zobowiązanie denominowane nie mogli dochodzić swoich praw przed sądem, była to opcja dostępna jedynie dla osób z kredytem indeksowanym. Dzisiaj sądy coraz częściej przychylają się do stanowiska, że o prawie do roszczeń nie powinien decydować rodzaj kredytu, a waluta, w jakiej zostaje wypłacony. Oznacza to, że posiadacze kredytów w CHF także mogą dochodzić swoich praw przed sądem. Wynika to z faktu, że instytucje finansowe jednostronnie decydowały o wysokości kwot wypłacanych oraz spłacanych. Postanowienia związane z tym stanowią klauzulę abuzywną, zakazaną. Wielu prawników zgadza się co do tego, by w przypadku kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich domagać się unieważnienia umowy kredytowej. Możliwe jest to na podstawie wyroku TSUE. Skutkiem unieważnienia umowy kredytowej jest konieczność jednorazowego spłacenia przez kredytobiorcę środków uzyskanych od banków, z kolei wierzyciel zobowiązany jest do zwrotu wszystkich dokonanych przez niego wpłat. Warto podkreślić, że przygotowanie do procesu sądowego, jak i jego przebieg nie są proste, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty w tym zakresie, który zatrudniony jest w naszej kancelarii.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *