Czy trzeba zwrócić kapitał bankowi po unieważnieniu kredytu frankowego?

Coraz więcej frankowiczów decyduje się na złożenie do sądu wniosku o unieważnienie umowy kredytowej. Jednak czy po uzyskaniu pozytywnej decyzji sądu kredytobiorca musi oddać kapitał bankowi? Sprawa nie jest tak oczywista, jakby mogło się wydawać. Przekonaj się, jakie są konsekwencje unieważnienia umowy o kredyt frankowy.

Jakie są konsekwencje unieważnienia umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich prowadzi do sytuacji, w której obie strony umowy muszą się wzajemnie rozliczyć. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu bankowi otrzymanego kapitału, natomiast bank musi oddać wszystkie wpłacone przez kredytobiorcę raty, w tym odsetki, prowizje i inne opłaty. Proces ten może być skomplikowany, a sposób rozliczenia tak naprawdę zależy od decyzji sądu. Bank może też dokonać potrąceń, uwzględniając, czy kapitał został nadpłacony​.

Teoria salda a teoria dwóch kondykcji

W polskim orzecznictwie funkcjonują dwie teorie dotyczące rozliczenia po unieważnieniu umowy kredytu — teoria salda i teoria dwóch kondykcji. Ta pierwsza zakłada, że strona, która uzyskała większe korzyści, musi zwrócić różnicę. Jeśli kredytobiorca nie uregulował jeszcze całego zobowiązania, będzie zobowiązany oddać resztę bankowi, a jeśli spłacił nadmiar, bank odda mu nadwyżkę. Ta teoria jest korzystniejsza dla instytucji finansowych, ponieważ kompensacja następuje automatycznie i często na ich korzyść. Z kolei teoria dwóch kondykcji wymaga, aby każda ze stron zwróciła to, co otrzymała. Kredytobiorca oddaje pożyczony kapitał, a bank wszystkie wpłacone raty, odsetki i opłaty. Ta metoda wydaje się na korzyść dla kredytobiorców, ponieważ każdy zwrot jest realizowany oddzielnie i bank musi zwrócić wszystkie pobrane świadczenia bez automatycznego potrącania kapitału.

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału a unieważnienie umowy

Po unieważnieniu umowy kredytowej bank mogłyby teoretycznie domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2023 roku wyklucza jednak takie rozwiązanie. TSUE uznał, że skoro umowy były nieważne z powodu nieuczciwych warunków, instytucje udzielające kredytów frankowych nie mogą czerpać korzyści finansowych z nielegalnych działań. Kredytobiorcy mają jednak prawo ubiegać się o odszkodowanie za korzystanie z kapitału​.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po unieważnieniu umowy

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku istnieje możliwość wystąpienia o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, co wymaga uzyskania od banku listu mazalnego. Jeśli instytucja finansowa odmawia, kredytobiorca ma prawo złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego, dołączając do niego wyrok unieważniający umowę. Prawomocna decyzja sądu umożliwia formalne zakończenie zobowiązań i uwolnienie nieruchomości od obciążeń hipotecznych​.

Proces unieważnienia umowy kredytowej może trwać nawet kilka lat i wiązać się z kosztami prawno-sądowymi. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, który oceni szanse na wygraną i rozwieje wątpliwości​. Znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy przy unieważnieniu kredytu we frankach? Koniecznie podziel się z nim tym artykułem.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *