Czy można zawiesić spłatę kredytu frankowego na czas procesu?

Frankowicze coraz częściej decydują się na wejście na ścieżkę sądową z instytucjami bankowymi, które udzielały kredytów we frankach na niekorzystnych warunkach. Wielu z nich jednak nie tylko zależy na uwolnieniu się od kłopotliwego zobowiązania, ale także na zawieszeniu spłaty rat na czas procesu. Czy jest to możliwe?

W jaki sposób można zawiesić spłatę kredytu frankowego – zabezpieczenie roszczenia, co jeszcze?

Sądy, w przeciwieństwie do banków, stają się coraz bardziej przychylne frankowiczom i wydają postanowienia, które są dla nich szczególnie korzystne. Warto wiedzieć, że kredytobiorcy mają możliwość zawieszenia spłaty kredytu frankowego na czas trwania procesu. Jednym ze sposobów jest często stosowane zabezpieczenie powództwa nazywane także zabezpieczeniem roszczenia. Ustalane jest na podstawie pozwu, który został złożony i jest przyznawane na czas trwania procesu. Prawo to wynika z mocy artykułu 730. Kodeksu postępowania cywilnego. Pozwala na zawieszenie praw oraz obowiązków kredytobiorcy. W czasie trwania zabezpieczenia powództwa bank nie może wypowiedzieć frankowiczów umowy kredytowej.

Chcąc zawiesić spłatę rat na jakiś czas, można ubiegać się o wakacje kredytowe. Raty mogą zostać przesunięte w czasie lub po zakończeniu przerwy w spłacie rozłożone na kilka mniejszych, które będą cyklicznie doliczane do stałych rat. Należy jednak zaznaczyć, że nie zawsze w efekcie wakacji kredytowych zawieszana jest całość należności – czasem może być to jedynie część kapitałowa lub odsetkowa. Do ich udzielenia konieczna jest zgoda banku. Gdy instytucja nie zgodzi się na nie, można skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia?

Zabezpieczenie roszczenia w kredycie frankowym to najlepsza z metod pozwalających na zawieszenie spłat rat. Kiedy można się o nią ubiegać? Okazuje się, że jest to dopuszczalne zarówno przed wszczęciem procesu przeciwko bankowi, wraz z pozwem o kredyt frankowy, dotyczącym wadliwej umowy, jak i w toku postępowania sądowego. Warto jednak zaznaczyć, że praktyka pokazuje, iż w większości przypadków, im wcześniej został złożony stosowny wniosek, tym lepiej dla frankowicza.

Jak argumentowane jest zabezpieczenie roszczenia?

Jak wspomniano wcześniej, zabezpieczenia roszczenia pieniężnego i niepieniężnego udziela sąd po zapoznaniu się ze sprawą. Należy zaznaczyć, że aby wyrok był pozytywny, muszą zaistnieć 2 elementy. Pierwszy z nich to uprawdopodobnienie roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy. Oznacza to, że kredytobiorca ma obowiązek udowodnienia przed sądem wadliwości zawartej umowy, czyli wykazania niedozwolonych postanowień umownych oraz argumentacja, że nie ma ona prawa do dalszego funkcjonowania. Drugi aspekt to wykazanie, że brak takiego postanowienia uniemożliwi lub w znacznym stopniu utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Czy warto wnioskować o zabezpieczenie roszczenia?

Rozważając zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego na czas procesu, bardzo ważne jest nie tylko poznanie zalet, ale i wad tego rozwiązania. Dla wielu frankowiczów zasadniczym minusem jest fakt, że wydłuża to proces pozwalający na uwolnienie się od kłopotliwego zobowiązania. Decyzje sądu zazwyczaj są pozytywne dla frankowiczów, jednakże w przypadku odmownego wyroku konieczne będzie jednorazowe uiszczenie zaległych rat, co może oznaczać stosunkowo duży, dodatkowy wydatek. Kwestie tego, czy warto wnioskować o zawieszenie spłaty zobowiązania, dobrze jest przedyskutować z prawnikiem.

1 komentarz

  1. Pati

    Wakacje kredytowe w przypadku procesu frankowego są bez sensu… Sam proces może trwać nawet kilka lat, najkrótsze trwają ponad rok i trzeba tu mieć dużo szczęścia. 🥺 A wakacje kredytowe ile trwają? 8 miesięcy? To za mało…. Zabezpieczenie roszczenia wydaje się rozsądniejszą opcją. 😇

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *