(Bankowe) „Imperium kontratakuje”

(Bankowe) „Imperium kontratakuje”

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie Kamila Dziubak i Justyny Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG (C-260/18), wydany w trybie prejudycjalnym na wniosek złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, był...