Abuzywność niejedno ma imię

Abuzywność niejedno ma imię

Pojęcie „klauzul abuzywnych” jest zapewne nieobce większości osób, które zdecydowały się kilka lub kilkanaście lat temu na wzięcie kredytów hipotecznych w walucie obcej (przede wszystkim we frankach szwajcarskich). Śledzący wyroki zapadające czy to w sądach polskich...